Galeria zdjęć

Domki fiñskie

| | Full size is 800 × 509 pixels

Domki fiñskie

Katowice, 1948-02. Budowa osiedla domków jednorodzinnych (tzw. domków fiñskich) dla górników Kopalni Wêgla Kamiennego (KWK) Katowice. Do budowy domków u¿ywano drewnianych prefabrykatów, którymi Finlandia sp³aca³a Zwi¹zkowi Radzieckiemu reparacje wojenne. Nz. robotnicy wy³adowuj¹ prefabrykaty z pó³ciê¿arówki Pañstwowej Komunikacji Samochodowej (PKS).
po/gr
PAP

Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.


Katowice, Feb. 1948. Construction of a prefab house estate for miners of the Katowice hard coal mine (KWK). Wooden prefab elements were used to build the houses, as part of war reparations paid by Finland to the Soviet Union. Pictured: workers unloading prefab elements.
po/gr
PAP

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *