Galeria zdjęć

Domek fiñski

| | Full size is 550 × 852 pixels

Domek fiñski

Katowice, 1948-02. Budowa osiedla domków jednorodzinnych (tzw. domków fiñskich) dla górników Kopalni Wêgla Kamiennego (KWK) Katowice. Do budowy domków u¿ywano drewnianych prefabrykatów, którymi Finlandia sp³aca³a Zwi¹zkowi Radzieckiemu reparacje wojenne. Nz. wnêtrze wzorcowego domku.
po/gr
PAP

Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.


Katowice, Feb. 1948. A prefab house estate for miners of the Katowice hard coal mine (KWK). Wooden prefab elements were used to build the houses, as part of war reparations paid by Finland to the Soviet Union. Pictured: inside the house.
po/gr

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *